Vážení rodičia a priatelia školy,

iste viete, že pri našej škole existuje Neinvestičný fond Educatio pre výchovu a vzdelávanie. Prostriedky NF slúžia na podporu financovania nových učebných textov a učebných pomôcok, ktoré tvoria naši učitelia, na náklady odborných exkurzií žiakov, na športové a vedomostné súťaže a iné vedomostné aktivity žiakov, na lepšie vybavenie školy IKT a didaktickou technikou a pod.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% z Vašich daní z príjmov neziskovej organizácii ako je náš neinvestičný fond Educatio. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy.

Pomôžte nám skvalitniť a spríjemniť život školy, teda najmä život Vašich detí.

2% z Vašich daní  pre Neinvestičný fond Educatio 

Ako treba postupovať, ak ste sa rozhodli poskytnúť nám svoje 2% ?  Poučenie    Ako postupovať

Právnické a fyzické osoby podávajúce daňové priznanie:
priamo v tlačive daňového priznanie je príslušná kolónka, do ktorej uveďte údaje o neinvestičnom fonde Educatio
termín: v lehote daňového priznania

kompletné informácie aj na www.rozhodni.sk alebo www.dvepercenta.sk

Zamestnanci, ktorým zúčtovanie dane za rok 2015 robí zamestnávateľ:
1.  Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" za rok 2015
2.  Vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní sumy do 2% zaplatenej dane..."
3.  Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením doručte príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska

Základné údaje o neinvestičnom fonde

názov Neinvestičný fond Educatio pri Strednej zdravotníckej škole
sídlo Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
IČO/SID 31745105
právna forma neinvestičný fond
IBAN SK0311110000006619602002

Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme!


hlavná stránka