Aktivity v týždni od 7. 3. 2016 do 11. 3. 2016

pondelok 7. 3. 2016  
utorok 8. 3. 2016    
streda 9. 3. 2016  
štvrtok 10. 3. 2016  
piatok 11. 3. 2016  

 

             Blíži sa:

15.3.2016    EČ a PFIČ MS SJL  
16.3.2016    EČ a PFIČ MS CUJ, náhradný program pre 1. - 3- roč. pohybová aktivita (treba oblečenie primerané počasiu)   
24. - 29.3.2016    veľkonočné prázdniny   

hlavná stránka