aktualizované dňa 
 09.03.2016
 
  TOPlist

AKTUALITY

Vráťme knihy do škôl


  Suplovanie na 10.3.2016 Organizácia školského roku 2015/2016 
(porady, prázdniny, rodičovské združenia, rozpis maturít...)
  Čo nás čaká od 7.3.2016 do 11.3.2016  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015   
  Fotografie: Školské kolo SOČ 1.3.2016 Potvrdenia a vzory žiadostí  
(odpis vysvedčenia, diplomu, učebného plánu, oslobodenie od TSV, potvrdenia...)
  Darujte 2 % z Vašich daní pre NF Educatio  Ponuka práce pre absolventov
  Kritériá prijatia na štúdium na všetky odbory denného 4-ročného štúdia v školskom roku 2016/2017 Zvonenie
  Internetová žiacka knižka Rada školy                
  Možnosti ubytovania žiakov v školských internátoch Výchovný poradca      Školský psychológ        Školská knižnica

hlavná stránka