Otvárané študijné odbory v školskom roku 2016/2017

v dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  otvoríme

kód odboru odbor profilové predmety

doplňujúce informácie

5304 M asistent výživy SJL, BIO

maximálny počet prijatých žiakov - 150

počet otváraných tried - spolu 5

do jednej triedy spájame dva odbory:

  • asistent výživy a masér

  • očný optik a ortopedický technik

5308 M zdravotnícky laborant SJL, CHE
5311 M farmaceutický laborant SJL, CHE
5312 M očný optik SJL, BIO
5314 M ortopedický technik SJL, BIO
5358 M zubný asistent SJL, BIO
5370 M masér SJL, BIO

Poznámka: Všetky študijné odbory sú nevyhnutnou profesiou na trhu práce, a to tak vo verejných ako aj v privátnych zdravotníckych zariadeniach. Keďže ich štúdium je obsahovo náročné a nie veľmi lákavé pre nevyhranené pätnásťročné deti, jediná možnosť, ako zachovať v daných odboroch kontinuitu vzdelávania, je spájanie týchto zdravotníckych študijných odborov.
 

v dennom pomaturitnom štúdiu po schválení zriaďovateľom plánujeme otvoriť:

 kód odboru 5317 Q

diplomovaný fyzioterapeut 1 trieda

 

v externom štúdiu po schválení zriaďovateľom plánujeme otvoriť:

 kód odboru 5314 N

ortopedický technik

1 trieda

hlavná stránka