Faktúry za rok 2011

dátum zverejnenia

číslo faktúry dodávateľ predmet dodávky

cena v €

10.3.2011 1/2011 SPP, a. s. Bratislava opakovaná dodávka zemného plynu 9,00
10.3.2011 2/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava dobropis za nedodanú tlačiareň - 323,68
10.3.2011 3/2011 Stolárstvo Benčúrik, Dunajská Lužná stolárske práce v učebni školy 2000,00
10.3.2011 4/2011 NEXION, spol. s r. o., Bratislava pranie bielizne 59,04
10.3.2011 5/2011 CWS - boco Slovensko spol. s r. o., Hlohovec hygienický program 104,24
10.3.2011 6/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 118,20
10.3.2011 7/2011 ŠNOP n. o. Bratislava dobropis - cenová úprava nákladov za dodané teplo - 579,96
10.3.2011 8/2011 ŠNOP n. o. Bratislava dobropis - vyúčtovanie preddavkových platieb za energie - 7914,37
10.3.2011 9/2011 ŠNOP n. o. Bratislava vyúčtovanie zálohy na dodávku tepla za 1/2011 7790,00
10.3.2011 10/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava dodávka tonera 32,04
10.3.2011 11/2011 JUTEX Slovakia, spol. s r. o., Bratislava dodávka plávajúcej podlahy do knižnice 815,98
10.3.2011 12/2011 CWS - boco Slovensko, spol. s r. o., Hlohovec hygienický program 93,20
10.3.2011 13/2011 Pavol Rekeň - GPP, Senec oprava odstraňovača zubného kameňa 51,12
10.3.2011 14/2011 NEXION, spol. s r. o., Bratislava pranie bielizne 75,84
10.3.2011 15/2011 ELEKTRO PAU, Bratislava dodávka materiálu a elektroinštalačné práce v knižnici a v učebni 2154,00
10.3.2011 16/2011 VEMA, spol. s r. o., Bratislava seminár k PAM 44,40
10.3.2011 17/2011 SPP, a. s., Bratislava opakovaná dodávka zemného plynu 9,00
10.3.2011 18/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava dodávka vody, Koceľova ul. 59,10
10.3.2011 19/2011 Komenský, spol. s r. o., Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 16,56
10.3.2011 20/2011 ŠEVT, a. s., Bratislava kancelárske potreby 270,26
10.3.2011 21/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava dodávka tonera 29,52
12.4.2011 22/2011 JurisDat - M. Medlen, Bratislava predplatné časopisu ŠKOLA 2011 20,00
12.4.2011 23/2011 Artia, spol. s r. o., Bratislava zhotovenie a montáž atypického nábytku do laboratória 690,00
12.4.2011 24/2011 PORADCA, spol. s r. o., Žilina aktualizácia zákonov 25,20
10.3.2011 25/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 2850,00
10.3.2011 26/2011 SANET Bratislava ročný členský poplatok 33,00
10.3.2011 27/2011 Asseco Solutions, a. s., Bratislava školenie zamestnancov v programe ekon. činností 358,50
10.3.2011 28/2011 Lindström, spol. s r. o., Trnava čistenie rohoží 36,96
10.3.2011 29/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava voda z povrchového odtoku - zrážky 68,23
10.3.2011 30/2011 CWS - boco Slovensko, spol. s r. o., Hlohovec hygienický program 104,24
10.3.2011 31/2011 ZSE, a. s., Bratislava vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 344,75
10.3.2011 32/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava stavebno-montážne práce, rekonštrukcia knižnice 3345,06
10.3.2011 33/2011 Slovak Telecom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 212,66
10.3.2011 34/2011 Hlavné mesto SR Bratislava komunálny odpad 199,08
10.3.2011 35/2011 JUTEX Slovakia, spol. s r. o., Bratislava dodávka inventáru do knižnice 97,94
12.4.2011 36/2011 IKEA Bratislava, spol. s r. o. dodávka nábytku - daňový doklad za faktúru z roku 2010 0,00
12.4.2011 37/2011 IKEA Bratislava, spol. s r. o. dodávka nábytku - vyúčtovanie faktúry z roku 2010 0,00
10.3.2011 38/2011 Pavol Rekeň - GPP, Senec oprava sterilizátora 25,92
10.3.2011 39/2011 Stolárstvo Benčúrik, Dunajská Lužná dodávka materiálu a montáž nábytku 697,00
10.3.2011 40/2011 Ing. Igor Soyka - LARS, Bratislava dodávka odbornej literatúry 120,00
10.3.2011 41/2011 SANET Bratislava poskytovanie služieb počítačovej siete 150,00
10.3.2011 42/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava vodné, stočné, Záhradnícka ul. 308,59
10.3.2011 43/2011 MEDIMPRAX, spol. s r. o., Bratislava dodávka špeciálneho materiálu 23,59
10.3.2011 44/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava vodné, stočné, Koceľova ul. 59,10
10.3.2011 45/2011 SLAVUS, spol. s r. o., Bratislava dodávka špeciálneho materiálu 18,02
10.3.2011 46/2011 ŠNOP n. o. Bratislava úprava vyúčtovanie spotreby energie pri výrobe tepla 7320,40
10.3.2011 47/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 2137,50
10.3.2011 48/2011 SND Bratislava vstupenky 92,00
10.3.2011 49/2011 Komenský, spol. s r. o., Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 16,56
10.3.2011 50/2011 Artia, spol. s r. o., Bratislava zhotovenie a montáž atypického nábytku do laboratória 409,20
12.4.2011 51/2011 LUTO SLOVAKIA, a. s., Košice nábytok 93,72
12.4.2011 52/2011 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica dodávka hosp. tlačív a kancelárskeho materiálu 166,88
12.4.2011 53/2011 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica dodávka tlačív 27,13
12.4.2011 54/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava tlačiareň 325,80
12.4.2011 55/2011 ŠEVT, a. s., Bratislava školské tlačivá 20,88
12.4.2011 56/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava maliarske práce 665,88
12.4.2011 57/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava stavebno-montážne práce, rekonštrukcia miestnosti 2164,14
12.4.2011 58/2011 PORADCA, spol. s r. o., Žilina vyúčtovanie predplatného za Z. z. 42,22
12.4.2011 59/2011 ELEKTRO PAU, Bratislava dodávka materiálu a elektroinštalačné práce v miestnosti 162,00
12.4.2011 60/2011 ZSE, a. s., Bratislava vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 258,08
12.4.2011 61/2011 NEXION, spol. s r. o., Bratislava pranie bielizne 52,32
12.4.2011 62/2011 Lindström, spol. s r. o., Trnava čistenie rohoží 36,96
12.4.2011 63/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava vodné, stočné, Koceľova ul. 59,10
12.4.2011 64/2011 CWS - boco Slovensko, spol. s r. o., Hlohovec hygienický program 104,24
12.4.2011 65/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava voda z povrchového odtoku - zrážky 62,10
12.4.2011 66/2011 Slovak Telecom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 133,63
12.4.2011 67/2011 Hlavné mesto SR Bratislava komunálny odpad 199,08
12.4.2011 68/2011 G-Tec Professional spol. s r. o. Pezinok dodávka tovaru a služby - školský rozhlas 2818,08
12.4.2011 69/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava vodné, stočné 443,24
12.4.2011 70/2011 NEXION, spol. s r. o., Bratislava pranie bielizne 34,27
12.4.2011 71/2011 OFFICE DEPOT spol. s r. o. dodávka kancelárskeho materiálu 127,30
12.4.2011 72/2011 Ing. Ján Peťko - IPEKO, Zvolen seminár 35,00
12.4.2011 73/2011 HASIL spol. s r. o., Bratislava dodávka a montáž protipožiarnych dverí 2936,40
13.5.2011 74/2011 SPP, a. s., Bratislava vyúčtovanie dodávky plynu - preplatok -5,47
13.5.2011 75/2011 SLAVUS, spol. s r. o., Bratislava dodávka špeciálneho materiálu 97,91
13.5.2011 76/2011 NEXION, spol. s r. o., Bratislava pranie bielizne 47,26
13.5.2011 77/2011 VEMA, spol. s r. o., Bratislava seminár k PAM 44,40
13.5.2011 78/2011 Impromat - Slov,  spol. s r. o., Bratislava zhotovenie kópií 196,66
13.5.2011 79/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 855,00
13.5.2011 80/2011 Lindström, spol. s r. o., Trnava čistenie rohoží 36,96
13.5.2011 81/2011 IKEA Bratislava, spol. s r. o. dodávka nábytku 102,66
13.5.2011 82/2011 SPP, a. s. Bratislava opakovaná dodávka zemného plynu 9,00
13.5.2011 83/2011 CK Transtip poistenie účastníkov poznávacieho zájazdu 455,70
13.5.2011 84/2011 Komenský, spol. s r. o., Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 16,56
13.5.2011 85/2011 Závodná jedáleň Olšovská, Plav. Podhradie jedálne kupóny 477,60
13.5.2011 86/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava voda z povrchového odtoku 68,32
13.5.2011 87/2011 Slovak Telecom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 197,11
13.5.2011 88/2011 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina Zbierka zákonov 50,00
13.5.2011 89/2011 ZSE, a. s., Bratislava vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 281,46
13.5.2011 90/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava vodné, stočné, Koceľova ul. 59,10
13.5.2011 91/2011 CWS - boco Slovensko, spol. s r. o., Hlohovec hygienický program 104,24
13.5.2011 92/2011 Hlavné mesto SR Bratislava komunálny odpad 248,85
13.5.2011 93/2011 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, spol. s r. o., Bratislava spravodajca pre mzd. účtovníkov, personalistov 157,10
13.5.2011 94/2011 ORANGE, Bratislava faktúra za telefón 44,10
13.5.2011 95/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava vodné, stočné, Záhradnícka ul. 485,46
13.5.2011 96/2011 Intertec, spol. s r. o., Banská Bystrica dodávka špeciálneho materiálu 16,40
17.6.2011 101/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 1710,00
17.6.2011 126/2011 OFFICE PRO, spol. s r. o., Bratislava nábytok - šatníkové skrine 4123,63
17.6.2011 135/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 3420,00
23.8.2011 161/1011 INTERTEC, spol. s r. o., Banská Bystrica spektrofotometer 1668,00
23.8.2011 186/2011 Helago - CZ, spol. s r.o., Bratislava bezpečnostná skriňa na jedy a reagencie 1068,00
23.8.2011 189/2011 ŠNOP n. o. Bratislava vyúčtovanie predplatených platieb za energie 1 - 6/2011 3020,23
23.8.2011 203/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava stavebno-montážne práce 1530,24
23.8.2011 204/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava podlahárske práce 1391,76
23.8.2011 206/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava murárske a maliarske práce 1300,08
26.9.2011 207/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 1200,00
26.9.2011 214/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 2700,00
26.9.2011 221/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava vodoinštalatérske práce 1399,20
26.9.2011 222/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava murárske a obkladačské práce 1501,20
26.9.2011 223/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava maliarske práce 1674,24
5.10.2011 233/2011 Školex, spol. s r.o., Bratislava dodávka laboratória fyzikálnej chémie 1695,12
22.11.2011 240/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava podlahárske práce 1694,40
22.11.2011 242/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 1834,00
22.11.2011 260/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 2400,00
19.12.2011 306/2011 ZENA - R Slovakia, Bratislava mikroskop 1339,69
19.12.2011 312/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava dodávka tonera 4185,60
19.12.2011 318/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 4200,00
19.12.2011 327/2011 Vitrum, spol. s r.o., Bratislava refraktometer a polarimeter 2144,40
10.1.2012 348/2011 DANAE VISION, Žilina materiál pre očných optikov 2007,36
10.1.2012 352/2011 Igor Kováč, Svätý Jur rekonštrukčné práce v budove školy 3051,00

 


hlavná stránka