Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 BRATISLAVA