Možnosti ubytovania žiakov v školských internátoch v šk. roku 2015/2016

 

Žiaci SZŠ v dennom štúdiu po základnej škole i v pomaturitnom (DFT) majú možnosť ubytovať sa v školských internátoch:

ŠI pre SZŠ Trnavská cesta 4, Bratislava (len pre dievčatá)  www.dmszsba.sk

žiadosť o ubytovanie

ŠI   leták Pekná cesta 4, Bratislava  www.krupa-dm.sk

žiadosť o ubytovanie

ŠI pri SOŠ polygrafickej Račianska 190, Bratislava  www.polygraficka.sk  
ŠI pri SOŠ technickej Vranovská 4, Bratislava  www.sosvranovska.sk  
ŠI pri SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava  www.sou.sk

žiadosť o ubytovanie


hlavná stránka