Internetová žiacka knižka

 

Internetová žiacka knižka je v školskom roku 2015/2016 v prevádzke.

Prihlasovacie údaje do internetovej žiackej knižky dostali žiaci 1. ročníka od svojich triednych učiteľov, rodičia žiakov 1. ročníka dostali prihlasovacie údaje na TARZ.  Prihlasovacie údaje pre starších žiakov zostávajú naďalej v platnosti.

Do IŽK sa dostanete kliknutím na alebo na stránke www.izk.sk, kde do políčka škola napíšte szsbaza.

11. 10. 2015


hlavná stránka