ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

    Získavanie informácií je dôležitou činnosťou v dnešnej spoločnosti. Aj naša škola preto ponúka na výber žiakom či učiteľom odbornú literatúru z oblasti medicíny, literatúru cudzích jazykov, počítačov, beletriu a rôzne časopisy.

      Knižnica je rozdelená na tri hlavné časti:
A - obsahuje odbornú literatúru
B - obsahuje beletriu
C - obsahuje audio a videokazety a CD

   Registrácia kníh sa vykonáva počítačovým knižničným programom. V ňom sa knihy evidujú a značia vytlačenými čiarovými kódmi. Knižničný program obsahuje databázu kníh, časopisov a diplomových prác študentov pomaturitného štúdia a štúdia popri zamestnaní. O každej knihe či práci je v databáze uložený aj  jej stručný obsah.

  e-learningové učebnice   - momentálne nedostupné
 
(Anatómia pre masérov, Farmakognózia a fytoterapia)
  prihlasovacie údaje do e-learningu poskytne
Mgr. Anna Galiková

  Zoznam a stav skrípt pre študentov k začiatku šk. roku 2013/2014

     V knižnici je návštevníkom k dispozícii PhDr. Katarína Tocciová (02/ 55 42 20 28 kl. 22) (okrem sviatkov a prázdnin), vo vypísaných dňoch, prípadne podľa dohody.
utorok: 9:50- 10:35
štvrtok: 13:40 - 14:25
piatok 11:50 - 12:35
   
   

aktivity v našej knižnici:

Noc v knižnici 28.3.2014
Projekt "Záložka spája školy" október 2013
Noc v knižnici 22.3.2013
Beseda s autorkou knihy Deti môjho srdca - príbehy pokračujú 23.11.2011
Medzinárodný deň školských knižníc 25.10.2010

hlavná stránka