KONTAKT   

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava 2
telefón: ústredňa 02/ 55 42 20 28
fax: 02/ 55 64 28 25
e-mail: skola(zavinac)szsbaza.sk

Kód školy : 611 501

riaditeľka školy Mgr. Elena Skalná 02/ 55 41 09 43, skola(zavinac)szsbaza.sk
sekretariát riaditeľky školy Bc. Šarlota Ruiz de Gauna 02/ 55 41 09 43 skola(zavinac)szsbaza.sk
zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávaciu zložku RNDr. Milena Milková 02/ 55 42 20 28, kl. 29, milkova(zavinac)szsbaza.sk
zástupkyňa riaditeľky školy pre odb. zložku vzdelávania, výchovy a integrácie  PhDr. Eva Runová 02/ 55 42 20 28, kl. 29, runova(zavinac)szsbaza.sk
vedúci
ekonomického úseku  Ing. Daniela Roďomová 02/ 55 42 20 28, kl. 24, rodomova(zavinac)szsbaza.sk

koordinátorky tvorby a realizácie ŠkVP PhDr. Eva Runová, RNDr. Milena Milková  02/ 55 42 20 28, kl. 29
koordinátorka kontinuálneho vzdelávania PhDr. Eva Runová 02/ 55 42 20 28, kl. 29
výchovná poradkyňa a školská psychologička
Mgr. Jana Dulinová 02/ 55 42 20 28, kl. 37
koordinátorka pre drogovú prevenciu Mgr. Hanka Botková 02/ 55 42 20 28, kl. 36
koordinátorka SOČ PharmDr. Monika Lejová 02/ 55 42 20 28, kl.32
koordinátorka mimoškolskej činnosti a záujmového vzdelávania PhDr. Eva Runová 02/ 55 42 20 28, kl. 29
koordinátorka žiackej školskej rady Mgr. Lucia Kóša 02/ 55 42 20 28, kl. 22
koordinátorky činnosti škol. časopisu Mgr. Lucia Kóša 02/ 55 42 20 28, kl. 22, PharmDr. Monika Lejová 02/ 55 42 20 28, kl. 32
koordinátorka spolupráce s rodičmi PhDr. Viera Klimeková 02/ 55 42 20 28, kl. 26
 

asistentka pre knižničný a učebnicový fond PhDr. Katarína Tocciová 02/ 55 42 20 28, kl. 22


Web stránka www.szsbaza.sk
Učitelia pedagogický zbor
Nepedagogickí pracovníci nepedagogickí pracovníci
Dopravné
spojenie
zo železničnej stanice: 21, 210 vystúpiť na zast. Krížna
z autobusovej stanice Mlynské Nivy: 50, 68 vystúpiť na zast. Záhradnícka
najbližšie ku škole príde: 205, 212 vystúpiť na zast. Kvačalova
z mesta: 78 (Krížna), 201, 209 (Záhradnícka)
električky: 2, 4, 6 (Legionárska), 8, 9, 14 (Legionárska alebo Záhradnícka)
červenou - autobusymodrou - trolejbusy

hlavná stránka