Objednávky za rok 2011

dátum zverejnenia

číslo objednávky dodávateľ predmet

cena v €

13.3.2011 1/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 1/2011 118,20
13.3.2011 2/2011 JUTEX Slovakia, spol. s r. o., Bratislava podlahová krytina do rekonštruovaných priestorov 815,98
13.3.2011 3/2011 VEMA, spol. s r. o., Bratislava seminár k programovému vybaveniu PaM Vema 44,40
13.3.2011 4/2011 Pavol Rekeň - GPP, Senec oprava prístroja na odstraňovanie zubného kameňa 51,12
13.3.2011 5/2011 ELEKTRO PAU, Bratislava elektroinštalačné práce v rekonštruovaných priestoroch školy 2154,00
13.3.2011 6/2011 Asseco Solutions, a. s., Bratislava školenie v programe ekon. činností 358,50
13.3.2011 7/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava dodávka tonera 32,04
13.3.2011 8/2011 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica školské tlačivá 329,84
13.3.2011 9/2011 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica hospodárske tlačivá 166,88
13.3.2011 10/2011 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica školské tlačivá 4,00
13.3.2011 11/2011 Artia, spol. s r. o., Bratislava vyhotovenie a montáž atypického nábytku do laboratória 1099,20
13.3.2011 12/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava dodávka tonera 29,52
13.3.2011 13/2011 ŠEVT, a. s., Bratislava kancelársky materiál 270,26
13.3.2011 14/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 2/2011 2850,00
13.3.2011 15/2011 Stolárstvo Benčúrik, Dunajská Lužná dodávka materiálu a montáž nábytku 697,00
13.3.2011 16/2011 JUTEX Slovakia, spol. s r. o., Bratislava doplnenie inventáru knižnice 97,94
13.3.2011 17/2011 LUTO SLOVAKIA, a. s., Košice nákup nábytku 93,72
13.3.2011 18/2011 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica školské tlačivá 20,88
13.3.2011 19/2011 Pavol Rekeň - GPP, Senec oprava prístroja - sterilizátor 25,92
13.3.2011 20/2011 SLAVUS, spol. s r. o., Bratislava špeciálny materiál na výuku 18,02
13.3.2011 21/2011 MEDIMPRAX, spol. s r. o., Bratislava špeciálny materiál na výuku 23,59
13.3.2011 22/2011 Ing. Igor Soyka - LARS, Bratislava odborná literatúra 120,00
13.3.2011 23/2011 Maríková Anna, závodná jedáleň Olšovská jedálne kupóny 2/2011 473,60
13.3.2011 24/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 3/2011 2137,50
13.3.2011 25/2011 SND Bratislava vstupenky 92,00
13.3.2011 26/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava multifunkčné zariadenie 325,80
13.3.2011 27/2011 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica školské tlačivá 20,88
12.4.2011 28/2011 Elektro PAU, Bratislava elektroinštalačné práce - telocvičňa, kab. č. 42 162,00
12.4.2011 29/2011 Slavus, spol. s r. o., Bratislava materiál pre štud. odbor zdravotnícky laborant 97,90
12.4.2011 30/2011 Office Depot, spol. s r. o., Bratislava kancelársky papier 127,30
12.4.2011 31/2011 OFFICE PRO, spol. s r. o., Bratislava nábytok - skrine pre odbory ZL, OO 3436,36
12.4.2011 32/2011 HASIL, spol. s r. o., Bratislava výroba a osadenie protipožiarnych dverí 2936,40
12.4.2011 33/2011 Andrea Šulcová, Most pri Bratislave sada nosičov 96,00
12.4.2011 34/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava stravné lístky 300 ks 855,00
12.4.2011 35/2011 Orange Slovensko, a. s., Bratislava mobilný telefón 49,00
13.5.2011 36/2011 INTERTEC, spol. s r. o., Banská Bystrica špeciálny materiál na výuku 16,40
13.5.2011 37/2011 INTERPHARM Slovakia, a. s., Bratislava špeciálny materiál na výuku 6,78
13.5.2011 38/2011 GALVEX, spol. s r. o., Banská Bystrica špeciálny materiál na výuku + poštovné 33,53
13.5.2011 39/2011 PharmDr. Jozef Valuch, Banská Bystrica špeciálny materiál na výuku 49,00
13.5.2011 40/2011 MIKROCHEM, spol. s r. o., Pezinok špeciálny materiál na výuku 4,54
13.5.2011 41/2011 MERCK, spol. s r. o., Bratislava špeciálny materiál na výuku 42,08
13.5.2011 42/2011 Alfa office, spol. s r. o., Bratislava oprava podávača na kopírovacom stroji 30,00
13.5.2011 43/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 5/2011 1710,00
13.5.2011 44/2011 MEDIMPRAX, spol. s r. o., Bratislava špeciálny materiál na výuku 23,59
13.5.2011 45/2011 SLAVUS, spol. s r. o., Bratislava špeciálny materiál na výuku 57,88
13.5.2011 46/2011 Havarijná služba Olivová, spol. s r. o., Bratislava prečistenie hlavného odpadového potrubia tlakovým vozidlom 456,00
17.6.2011 48/2011 INTERTEC, spol. s r. o., Banská Bystrica špeciálny materiál na výuku 1668,00
17.6.2011 56/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 3420,00
23.8.2011 61/2011 Helago - CZ, spol. s r.o., Bratislava bezpečnostná skriňa na jedy a reagencie 1068,00
23.8.2011 67/2011 Školex, spol. s r.o., Bratislava dodávka laboratória fyzikálnej chémie 1695,12
23.8.2011 71/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava stavebno-montážne práce 1530,24
23.8.2011 72/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava podlahárske práce 1391,76
23.8.2011 74/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava murárske a maliarske práce 1300,08
26.9.2011 75/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava vodoinštalatérske práce 1399,20
26.9.2011 76/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava murárske a obkladačské práce 1501,20
26.9.2011 78/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 1200,00
26.9.2011 79/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava maliarske práce 1674,24
5.10.2011 81/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 2700,00
5.10.2011 86/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 1834,20
22.11.2011 88/2011 Jozef Cipruš, stavebná činnosť, Bratislava podlahárske práce 1694,94
22.11.2011 95/2011 ZENA - R Slovakia, Bratislava mikroskop 1171,00
22.11.2011 96/2011 Vitrum, spol. s r.o., Bratislava refraktometer a polarimeter 2144,40
19.12.2011 127/2011 Le Chèque Déjeuner, spol. s r. o., Bratislava jedálne kupóny 4200,00
19.12.2011 129/2011 AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Bratislava dodávka tonera 4185,60
19.12.2011 135/2011 DANAE VISION, Žilina materiál pre očných optikov 2007,36
19.12.2011 138/2011 Igor Kováč, Svätý Jur rekonštrukčné práce v budove školy 3051,00

 


hlavná stránka