ŠTUDIJNÉ ODBORY
na SZŠ Záhradnícka 44, Bratislava

Otvorenie odboru závisí od:

  1. súhlasu zriaďovateľa

  2. počtu prihlásených záujemcov.

odbory pre absolventov základných škôl

kód názov logo
5304 M    asistent výživy
5311 M    farmaceutický laborant
5370 M    masér
5312 M    očný optik
5314 M    ortopedický technik
5308 M    zdravotnícky laborant
5358 M    zubný asistent

vyššie odborné štúdium, denná forma:

odbory pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

kód názov logo
5317 Q   diplomovaný fyzioterapeut
 

externé štúdium, večerná forma:

Upozornenie: V externom štúdiu neotvárame každý z odborov každý školský rok.

odbory

kód názov logo
5312 N    očný optik
5314 N    ortopedický technik
5370 N    masér 

 

Poznámky:

Študijné odbory diplomovaná dentálna hygienička a zubný technik - sú rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva č. Z64345/2010 - OZdV zo dňa 17.12.2010 s platnosťou od 1.9.2012 vyradené zo siete stredných zdravotníckych škôl.

Študijný odbor diplomovaný rádiologický asistent - neotvárame od šk. roka 2006/2007 pre nezáujem zo strany absolventov gymnázií a stredných odborných škôl.


hlavná stránka