Žiadosť o vydanie dokladov

Žiadosť o vydanie dokladu  
(odpis vysvedčenia, diplomu, učebného plánu, potvrdenia o návšteve školy)

Žiadosť o vydanie polročného vysvedčenia

Žiadosť o oslobodenie od TSV:

 

Potvrdenie na rodinné prídavky pre pracujúcich na Slovensku

Potvrdenie na rodinné prídavky pre pracujúcich v EÚ

Žiacky preukaz SAD Dunajská Streda

Žiacky preukaz na železničnú dopravu - žiadanka

 


hlavná stránka