Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

Odbory, ktoré otvoríme v školskom roku 2016/2017

Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium v šk. roku 2016/2017  

Odbory denného štúdia
 pre absolventov ZŠ
 Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na školský rok 2016/2017 Výsledky
1. termín 2. termín ďalší termín
   asistent výživy 9.5.2016 12.5.2016   pre odbor AV  
   farmaceutický laborant 9.5.2016 12.5.2016   pre odbor FL  
   masér 12.4.2016     pre odbor MAS  
   očný optik 9.5.2016 12.5.2016   pre odbor OO  
   ortopedický technik 9.5.2016 12.5.2016   pre odbor OT  
   zdravotnícky laborant 9.5.2016 12.5.2016   pre odbor ZL  
   zubný asistent 9.5.2016 12.5.2016   pre odbor ZUA  

 

Študijný odbor, ktorý po schválení zriaďovateľom otvoríme v dennom pomaturitnom štúdiu 

Odbory denného štúdia
 pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia zo šk. roku 2015/2016 Výsledky

  diplomovaný fyzioterapeut

  pre odbor DFT   

 

Študijný odbor, ktorý po schválení zriaďovateľom plánujeme otvoriť v externej forme štúdia

Odbory v externej forme štúdia
 pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia Výsledky

  ortopedický technik

     

 


hlavná stránka