Propagácia SZŠ Záhradnícka 44 v Bratislave v médiách

O projekte iGenius v TV Bratislava január 2016

Deň župných škôl 24.1.2014 - v čase 2:29 hovorí naša študentka

http://www.digitalnevzdelavanie.sk/spoznaj-odbor  - Na tejto adrese pod názvom Pre zdravé zdravotníctvo je video, v ktorom pani riaditeľka PhDr. Oľga Bachratá popisuje trendy v zdravotníckom školstve. Môžete sa tu dozvedieť o študijných odboroch farmaceutický laborant, zubný asistent, očný optik a asistent výživy, ktoré profiluje SZŠ Záhradnícka 44 v Bratislave . Okrem odborov našej školy je vo videu spropagovaný študijný odbor zdravotnícky záchranár, ktorý profiluje SZŠ Strečnianska v Bratislave.


hlavná stránka