RADA ŠKOLY

pri Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava

pedagogickí zamestnanci školy: PhDr. Oľga Bachratá
PhDr. Darina Haladová
nepedagogickí pracovníci školy: Bc. Šarlota Ruiz de Gauna
rodičia žiakov školy: Mgr. Jana Barátová
Alena Benkovská
Ervin Slovák
žiaci školy: Ján Pišný
zástupcovia BSK: Mgr. Richard Červienka
Mgr. Marek Fedor
MUDr. Marián Haramia
Ing. Ernest Húska

hlavná stránka