Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

za školský rok 2014/2015

správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti

 

príloha 1 - prospech, dochádzka

príloha 2 - rozbor hospodárenia


hlavná stránka