Triedy v školskom roku 2015/2016

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
asistent výživy 1/2 1/2 1/2 1/2
farmaceutický laborant 1 1 1 1
masér 1/2 1/2 1/2 1/2
očný optik 1/2 1/2 1/2 1/2
zdravotnícky laborant 1/2 1/2 1/2 1/2
zubný asistent 1 1 1 1

v dennom pomaturitnom štúdiu:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník
diplomovaný fyzioterapeut 1 1 1

v externom štúdiu (popri zamestnaní):

  1. ročník 2. ročník
masér večerné štúdium 1 -

hlavná stránka