Verejná obchodná súťaž - VOS

 

1. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - utorok od 17 - 18 h
2. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - utorok od 18 - 19 h
3. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - utorok od 19 - 20 h
4. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - pondelok od 19 - 20 h
5. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - streda od 19 - 20 h
6. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - od januára 2015 pondelok od 19 - 20 h
7. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - od januára 2015 utorok od 17 - 18 h
8. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - od januára 2015 utorok od 18 - 19 h
9. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - od januára 2015 utorok od 19 - 20 h
10. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - telocvičňa - od januára 2015 streda od 19 - 20 h
11. Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku - priestor na prízemí - samoobslužné kopírovacie zariadenie 

 


hlavná stránka