Zmluvy za rok 2011

dátum zverejnenia

číslo zmluvy dodávateľ predmet zmluvy
10.1.2011 122/2011 ŠNOP n. o. Bratislava Dodávka a odber tepelnej energie na rok 2011
14.3.2011 173/2011 ZSE, a. s., Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny
7.4.2011 224/2011 ORANGE, Bratislava Zmluva o pripojení
17.6.2011 358/2011 Maríková Anna, závodná jedáleň Olšovská, Plavecké Podhradie Dodatok k zmluve, úprava ceny obedov
8.3.2011 387/2011 ŠNOP, Záhradnícka 42, Bratislava Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
13.7.2011 494/2011 T-Mobil, Bratislava Zrušenie zmluvy
14.11.2011 855/2011 SPP, a. s., Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
20.12.2011 944/2011 ZSE, a. s., Bratislava Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny

 


hlavná stránka