Zmluvy za rok 2013

Číslo Partner IČO Predmet cena v € dátum zverejnenia

919/2012

ŠNOP, Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava

36077739

Dodávka a odber tepelnej energie na rok 2013

48 000,00

31.12.2012

904/2012

SPP, a. s.,  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

35815256

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu 0,00

31.12.2012

655/2012

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

36677281

Dodatok Ponuka E. Výhoda 0,00

31.12.2012

98/2013

Neinvestičný fond Educatio pri Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

31745105

Zmluva č. 1/2013 o nájme 0,00

30.1.2013

179/2013

Alois Dallmayr Automaten-Service, s. r. o. Prístavná 10, 821 09 Bratislava

35803118

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2009 o nájme 0,00

28.2.2013

180/2013

Alois Dallmayr Automaten-Service, s. r. o. Prístavná 10, 821 09 Bratislava

35803118

Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2009 o nájme 0,00

28.2.2013

225/2013

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

36677281

Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny 0,00

28.3.2013

434/2013 Fisher Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 36483095 Kúpna zmluva č. 1/2013 4870,77 28.6.2013
433/2013 JK Trading, spol. s r. o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava 31356656 Kúpna zmluva č. 2/2013 3469,85 28.6.2013
436/2013 CENTRAL CHEM, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica 31625444 Kúpna zmluva č. 3/2013 1477,71 28.6.2013
435/2013 Intertec, obchodná s.r.o., Hronská 6, Banská Bystrica - Šalková 974 06 00692972 Kúpna zmluva č. 4/2013 8564,40 28.6.2013
451/2013 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec 32627211 Kúpna zmluva č. 5/2013 10800,00 28.6.2013
450/2013 Lamitec, spol. s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava 35710691 Kúpna zmluva č. 6/2013 10800,00 28.6.2013
448/2013 INDASTRY, s.r.o., Budovateľská 2, 821 08 Bratislava 2 35919736 Kúpna zmluva č. 7/2013 10800,00 28.6.2013
454/2013 HPL spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava 35692448 Kúpna zmluva č. 8/2013 722,70 28.6.2013
442/2013 Miroslav Kasana - SANUS, Šípová 35, 949 01 Nitra 33709459 Kúpna zmluva č. 9/2013 2269,46 28.6.2013
449/2013 INTERPHARM SLOVAKIA, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava 35789841 Kúpna zmluva č. 10/2013 2912,02 28.6.2013
734/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečovaním stravovacích poukážok 0,00 7.10.2013
786/2013 Angis plus s. r. o., Záhradní 157/5, 682 01 Vyškov 26951223 Darovacia zmluva - notebook HP ProBook 477,50 1.11.2013
892/2013 ŠNOP, n. o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava 36077739 Odber tepelnej energie na rok 2014 48000,00 31.12.2013

 


hlavná stránka