Zmluvy za rok 2014

Číslo Partner IČO Predmet cena v € dátum zverejnenia

172/2014

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava

00165361

Zmluva o výpožičke

0,00

10.3.2014

1/2014

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava

00165361

Kúpna zmluva

9288,00

29.5.2014

427/2014

AISIS, občanské sdružení, Floriánske náměstí 103, 272 01 Kladno 67798853

Finančný dar

280,00

15.7.2014

469/2014

Tatjana Hošková, Malinovská 174 A, 90028 Zálesie  

Zmluva o výpožičke

198,00

21.8.2014

661/2014

Mgr. Iveta Gályová, Sedmokrásková 2/41, 821 01 Bratislava  

Zmluva o nájme nebytového priestoru

165,- €

02.10.2014

662/2014

Ing. Martin Plevka, Budatínska 63, 851 06 Bratislava  

Zmluva o nájme nebytového priestoru

165,- €

02.10.2014

665/2014

MUDr. Silvia Uhlárová, Bárdošova 23, 831 01 Bratislava  

Zmluva o nájme nebytového priestoru

165,- €

02.10.2014

666/2014

BORMEKO, spol. s r. o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 44416105

Zmluva o nájme nebytového priestoru

150,- €

03.10.2014

691/2014

Viliam Kováčik, Na piesku 8, 821 05 Bratislava  

Zmluva o nájme nebytového priestoru

150,- €

07.10.2014

848/2014

Ľuboslav Plachý, Mlynská 1486/103, 09301 Vranov n/Topľou 33277401

Zmluva o dielo

16444,- €

02.12.2014

867/2014

KLIMATEL Šaľa, s. r. o., 925 91 Kráľová nad Váhom, č. 702 45314721

Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia a ventilátorov

1669,39  €

12.12.2014

880/2014

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava 36077739

Dodávka tepelnej energie a teplej úžitkovej vody

48000,00  €

17.12.2014

bez_c/2014

Ing. Milan Feješ - RETLAK, Pečnianska 9, 851 01 Bratislava 11802219

Výkon odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení

podľa typu odbornej prehliadky

29.12.2014

 


hlavná stránka