Zmluvy za rok 2015

Číslo Partner IČO Predmet cena v € dátum zverejnenia

36/2015

Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava

00641219

Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej  zbierky "Deň narcisov 2015"

0,00

20.1.2015

84/2015

ZO OZPŠaV na Slovensku pri Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava

 

Kolektívna zmluva na rok 2015  

27.1.2015

154/2015

Hudobné centrum, príspevková organizácia, Michalská 10, 815 36 Bratislava

00164836

Zmluva č. 1502/40, Výchovný koncert "Nápoj lásky"

 

13.3.2015

855/2014

Mgr. Iveta Gályová, Sedmokrásková 2/41, 821 01 Bratislava

 

Zmluva o nájme nebytového priestoru

 

23.3.2015

856/2014 Ing. Martin Plevka, Budatínska 63, 851 06 Bratislava   Zmluva o nájme nebytového priestoru  

23.3.2015

857/2014 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava

35849428

Zmluva o nájme nebytového priestoru  

23.3.2015

858/2014 BORMEKO, spol. s r. o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 44416105 Zmluva o nájme nebytového priestoru  

23.3.2015

859/2014 Viliam Kováčik, Na piesku 8, 821 05 Bratislava   Zmluva o nájme nebytového priestoru  

23.3.2015

158/2015 Dallmayr Vending & Office k. s., Prístavná 10, 821 09  Bratislava 35803118 Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2009 o nájme  

24.3.2015

157/2015 Dallmayr Vending & Office k. s., Prístavná 10, 821 09  Bratislava 35803118 Dodatok č. 2 k zmluve č. 6/2009 o nájme  

24.3.2015

277/2015 Martin Gall - MG COMP, Šmeralova 23, 08001 Prešov 41751477 AC adaptér

18,00

25.4.2015

278/2015 Kvant, spol. s r. o., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 31398294 Laboratórne váhy (predvážky) 160,00 25.4.2015
279/2015 Mikrochem Trade, spol. s r. o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 35948655 Laboratórna váha 1225,00 25.4.2015
282/2015 Mikrochem Trade, spol. s r. o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 35948655 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z20155303_U Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy   27.5.2015
316/2015 REMAS servis, s. r. o., Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava 35760303 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20159191_Z 186,00 29.5.2015
354/2015 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 36677281 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny   17.6.2015
375/2015 MR SERVIS, spol. s r. o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice 36170305 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201513031_Z 480,00 26.6.2015
385/2015 AISIS občanské sdružení, Floriánske náměstí 103, 272 01 Kladno, ČR 67798853 Darovací smlouva - finančný dar 80,00 29.6.2015
Z201518608 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 Slúchadlá s mikrofónom 40,00 05.8.2015
Z201518613 Daffer spol. s r. o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 Výbava do telocvične 1198,80 05.8.2015
671/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlyské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 0,00 12.10.2015
751/2015 Všetci v spoločnosti - In socio, Trnavská cesta 34, 821 02 Bratislava 42132312 Vytvorenie a zabezpečenie realizácie školenia na mieru platformy OS X a iOS 2000,00 19.11.2015
824/2015 TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančeková 28, 821 01 Bratislava 35787414 Prenájom nebytových priestorov 30,00 29.12.2015
825/2015 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava 36077739 Dodávka tepelnej energie a teplej úžitkovej vody 48000,00 29.12.2015

hlavná stránka